SPLOŠNI POGOJI  spletne trgovine in spletne strani vformizalenko.com

POGODBA MED

VIITalitas d.o.o.., Mesarska cesta 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična št. 9150927000, ID št. za DDV 71248340

IN

UPORABNIKOM

kot sledi

(»splošna pravila in pogoji uporabe spletne strani ter spletnih nakupov«)

I.POGLAVJE: SPLOŠNO

1. ČLEN

Ta splošna pravila in pogoji opredeljujejo pogodbeno razmerje med:

 

1) uporabnikom in podjetjem VIITalitas d.o.o., Mesarska ulica 32, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi »VIITalitas«), v zvezi z uporabo in delovanjem spletne strani vformizalenko.com.

ter

 

2) uporabnikom kot kupcem blaga ali storitev in VIITalitas, kot ponudnikom oz. prodajalcem v zvezi z nakupom izdelka in/ali spletnih storitev preko spletne trgovine vformizalenko.com

 

Ta splošna pravila in pogoji veljajo za vse uporabnike spletne strani. Z vstopom na spletno stran uporabnik potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pravili in pogoji ter da soglaša z njimi. V primeru kakršnekoli kršitve teh splošnih pravil in pogojev si VIITalitas pridržuje pravico uporabiti vsa pravna sredstva za odpravo kršitev.

 

Ta splošna pravila in pogoji so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1),  Splošne uredbe  o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in se nanašajo na delovanje in uporabo spletne trgovine in spletne strani vformizalenko.com

 

OPREDELITEV POJMOV IN KRATIC

2. ČLEN

 

Pojmi in kratice v splošnih pogojih imajo naslednji pomen:

 

STAK – je okrajšava za spletno trgovino VIITalitas oziroma spletno stran oz. na domeni vformizalenko.com;

SPP - je okrajšava za splošna pravila in pogoje uporabe spletne strani ter prodaje (nakupa) izdelkov in/ali storitev prek STAK, vsebini, ki je veljavna ob obisku STAK. VIITalitas ima pravico, da po lastni presoji kadarkoli (občasno) spremeni SPP, sprememba pa je razvidna iz datiranja verzije. Spremembe SPP stopijo v veljavo po objavi. Vsaka nadaljnja uporaba spletne strani pomeni sprejetje najnovejše različice SPP;

UPORABNIK – je oseba, ki obišče oz. uporablja STAK, ne glede na registracijo;

KUPEC -je fizična ali pravna oseba, ki odda naročilo in opravil nakup izdelkov in/ali storitev preko STAK;

UPRAVLJALEC STAK in/ali PONUDNIK in/ali PRODAJALEC BLAGA in STORITEV  in/ali VIITalitas - je VIITalitas d.o.o., Mesarska cesta 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična št. 9150927000, ID št. za DDV 71248340;

OSEBNI PODATKI - so podatki, kot so opredeljeni s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

SKUPINSKI SPLETNI TRENINGI VIIT – je preko spleta strokovno Voden Interdisciplinarni Intenzivni Treningi in avtorko delo dipl. prof. športne vzgoje Alenke Košir. Na treningu VIIT so izbrane vaje in načela različnih športnih zvrsti, s katerimi vplivamo na vse segmente splošne kondicijske pripravljenosti. Združila sem moje strokovno znanje in bogate izkušenj iz prakse. VIIT je zasnovan tako, da izredno hitro vpliva na boljšo kondicijsko pripravljenost telesa in nam omogoča hitro transformacijo telesa. Vsebuje elemente funkcionalne vadbe, mobilnosti, metaboličnega treninga in tudi zametke joge, pilatesa, atletike, gimnastike, baleta ter ritmike. V eni uri vadbe, gibanja izpeljemo tako, da kar se da celostno vplivamo na naše telo. Za skladnost gibanja so zaslužne različne gibalne sposobnosti od gibljivosti, ravnotežja, preciznosti, koordinacije, hitrosti, moči in vse do vzdržljivosti, agilnosti ter propriocepcije. Vse je potrebno uravnotežit oz jih razvijati po nekem dopolnjujočem konceptu, kar je tudi eno izmed pomembnejših načel treninga VIIT.

 

SPLETNE IZOBRAŽEVALNE VSEBINE – so vsebine v obliki posameznega spletnega predavanja ali cikla predavanj o pomenu in pravilnem načinu zdrave prehrane, telesne oziroma gibalne aktivnosti ter ostalih dejavnikih, ki vplivajo na zdrav način življenja oz. zdrav življenji slog.

IZDELKI - so izdelki, ki so v prodajni ponudbi na STAK.

TRENING VIIT »V ŽIVO« PREKO SPLETA oziroma ON-LINE– pomeni gledanje in predvajanje videoposnetkov v živo po v naprej določenem urniku v živo in je podobno televizijskemu prenosu v živo.

PO POSNETKU- pomeni gledanje in predvajanje posnetkov, ki so bili posneti predhodno, uporabnik pa jih ob nakupu aktivira in si jih ogleda v njemu ustreznemu času, vendar v roku 7 dni od objave posnetka na strani vformizalenko.com, oziroma znotraj veljavnosti naročnine.

STORITVE- so skupno ime za SKUPINSKI SPLETNI TRENINGI VIIT oz. SPLETNE IZOBRAŽEVALNE VSEBINE, ki lahko potekajo v živo preko spleta oziroma po posnetku.

NAROČNINA je dostop do spletnih vsebin (treningi, posnetki treningov…), ki je časovno omejen (30 dni, 90 dni, 180 dni ali 365 dni) in se aktivira ob nakupu. Naročnine ne prenašamo v drugo časovno obdobje.

VIITalitas obdeluje vaše osebne podatke, ki jih od uporabnikov prejme preko spletne strani STAK, t.j. obiskovalcev spletne strani z uporabo piškotkov, podatke kupcev spletne trgovine, podatke registriranih uporabnikov STAK. Podrobnejše informacije o tem, katere osebne podatke zbiramo o vas, na katerih podlagah in za katere namene jih obdelujemo, ter vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki najdete v našem Pravilniku varstvu zasebnosti.

DARILNI BONI se nanašajo na nakup darila v obliki NAROČNINE za: VIIT 30 dni, VIIT 90 dni ali VIIT 180 dni. Ob nakupu darilnega bona prejmete unikatno kodo na vaš elektronski naslov. Darilni bon za tisk ali prenos na vašo napravo je na voljo v PDF obliki, ko se kupec prijavi na spletno stran vformizalenko.com, v »MOJ RAČUN« -> »ZGODOVINA PLAČIL«.

Navodila za uporabo darilnega bona:

 • Prejemnik darilnega bona mora za unovčenje darila biti registriran uporabnik spletne strani v formizalenko.com.
 • Po prijavi na spletno stran se mu pojavi polje za vnos kode, s katero se podarjena naročnina aktivira.

Veljavnost darilnih bonov:
VIIT 30 dni je unovčljiv do 1.12.2022
VIIT 90 dni je unovčljiv do 2.10.2022
VIIT 180 dni je unovčljiv do 4.7.2022

Po omenjenih datumih darilnih bonov ne bo več možno unovčiti zaradi sprememb v sami ponudbi NAROČNIN.

II.POGLAVJE: UPORABA SPLETNE STRANI

 

OMEJITEV ODGOVORNOST IN NAČIN TER POGOJI UPORABA STAK

3.ČLEN

Spletno stran uporabljate na lastno odgovornost.

STAK deluje 24 ur na dan, lahko pa se zgodi, da zaradi tehničnih ali drugačnih razlogov, dostop oziroma nakup preko STAK ni mogoč.

VIITalitas si prav tako pridržuje pravico, da časovno omeji (za določen ali nedoločen čas)  ali pa deloma oziroma popolnoma omeji ali umakne:

 • dostop do spletne strani;

 • prodajo določenih izdelkov ali spletnih storitev na STAK.

VIITalitas si prav tako pridržuje pravico do sprememb vsebin in cen SKUPINSKIH SPLETNIH TRENINGOV VIIT, SPLETNIH IZOBRAŽEVALNIH VSEBIN ter IZDELKOV na STAK ter splošnih pogojev poslovanja, brez predhodnega obvestila.  Prav tako si VIITalitas pridržuje pravico do sprememb urnikov SKUPINSKI SPLETNI TRENINGI VIIT ter OSTALIH SPLETNIH IZOBRAŽEVALNIH VSEBIN, ki potekajo v živo.

Vsebina spletne strani ter katerikoli materiali, predloženi na spletni strani, so na voljo “kot je” (“kot so”).

Vsak uporabnik STAK se je pred je ped začetkom izvajanja treningov dolžan posvetovati z zdravnikom, ali obstajajo morebitni zdravstveni razlogi zaradi katerih bi mu ta odsvetoval oziroma prepovedal strokovno vodeno vadbo opisano v drugem členu STAK. V kolikor ni kontraindikacij, uporabnik lahko izvaja strokovno vodene treninge skladno z navodili in natančno demontiranimi posameznimi vajami.

V izogib dvomu si mora vsak uporabnik pred prvim izvajanjem SKUPINSKEGA SPLETNEGA TRENINGA VIIT obvezno prebrati strokovna navodila v meniju »POGOSTA VPRAŠANJA«.

Posnetki in demonstracije posameznih vaj na spletni strani so normalno vidne in omogočajo pravilno predstavitev izvajanja posameznih vaj in elementov treningov.

Slike izdelkov na spletni strani so simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja oziroma lastnosti izdelka (predvsem glede velikosti in točne barve izdelka). Velikost in točnost barve izdelka je lahko namreč odvisna tudi od nastavitve uporabnikove programske in strojne opreme s katero dostopa do STAK.

V nobenem primeru VIITalitas ne odgovarja za kakršno koli škodo, vključno, vendar ne omejeno na kakršno koli posebno, kaznovalno, posredno, naključno ali kakršno koli posledično škodo, ki izhaja iz ali je v kakršni koli povezavi:

 • neupoštevanjem navodil o obvezni predhodni zdravstveni preveritvi glede obstaja morebitnih kontraindikacij za izvajanje SKUPINSKIH SPLETNIH TRENINGOV VIIT.
 • s kakršnokoli uporabo oz. nezmožnostjo uporabe (občasnim nedelovanjem) STAK ali katerekoli vsebine, najdene tukaj oz. objavljene na spletni strani ali s strani uporabnika.
 • za povezave, ki jih STAK vsebuje do spletnih strani tretjih oseb, oz. za povezave, ki jih katerikoli uporabnik posreduje do spletnih strani tretjih oseb.
 • z dejanji katerih koli drugih uporabnikov registriranih ali neregistriranih;
 • kakršno koli škodo ali viruse, ki lahko okužijo vaš računalnik, telefon, tablični računalnik, opremo ali drugo lastnino zaradi dostopa, uporabe ali brskanja na tej spletni strani ali prenosa katerega koli gradiva, podatkov, besedila, slik, videoposnetkov ali zvoka s spletne strani. Prav tako VIITalitas ni odgovoren za izgubo le-teh, ki bi nastala z uporabo STAK.

VIITalitas nima nadzora nad vsebino spletnih strani tretjih oseb, storitvami ali izdelki, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb.

VIITalitas ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali za izgubo, ki nastane kot posledica uporabe spletnih strani tretjih oseb. Sami prevzemate vso odgovornost, ko se odločite slediti preusmeritvam oz. povezavam, ki vodijo do spletnih strani tretjih oseb.

 

ZLORABA STRANI

4. ČLEN

Kot pogoj za uporabo spletnih strani uporabnik izjavlja in potrjuje, da ne bo uporabljal spletnih strani za kakršenkoli namen, ki je nezakonit ali prepovedan s temi SPP. STAK ni dovoljeno uporabljati na katerikoli način, ki bi poškodoval, onemogočil, preobremenil ali omejil delovanje spletnih strani ali posegal v uporabo spletnih strani s strani drugih uporabnikov. Kakršnokoli pridobivanje ali poskus pridobivanja vsebin ali podatkov, ki niso izrecno na voljo s strani spletnih strani, ni dovoljen.

 

AVTORSKE PRAVICE

5. ČLEN

STAK je avtorsko zaščitena, vse pravice so pridržane izključno VIITalitas.  Vse vsebine STAK, vključno s sporazumi, razkritji, spletnim besedilom, postavitvijo in slikami, so last VIITalitas ali jih VIITalitas uporablja na podlagi pridobljenih licenc. Vsebino STAK ne smete reproducirati, ponovno objavljati ali razširjati brez dovoljenja  VIITalitas.

 

UPORABA STAK

6. ČLEN

Storitve VIIT online (uporaba spletne strani in spletni nakupi) lahko uporabljate kot registrirani član VIIT online ali brez registracije. Brez registracije pa nekaterih delov spletnih strani ni možno uporabljati.

 

7. ČLEN

Za uporabo storitev VIIT online se lahko registrirate.

Ob prijavi za registracijo uporabnik, posreduje naslednje osebne podatke:

– ime in priimek uporabnika ter morebitnega naslovnika dostave,

– naslov e-pošte (uporabniško ime),

– telefonska številko uporabnika ter morebitnega naslovnika dostave,

– naslov uporabnika ter morebitnega naslovnika dostave,

Geslo si uporabnik lahko po želji spremeni.

Registracija pomeni vnos in posredovanje zgoraj navedenih podatkov z namenom oblikovanja uporabniške računa (profila) ter preverjanje identitete. Identiteta se preverja s potrditvenim sporočilom na posredovani naslov e-pošte. Z registracijo se ustvari uporabniško ime (enako posredovani e-pošti) in pridobi geslo. Geslo je tajno in ga uporabnik ne sme razkrivati tretjim osebam. Uporabniško ime in geslo nedvoumno določata uporabnika in ga povezujeta z vnesenimi podatki. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da z uporabniškim imenom in geslom nastopa sam oz. oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu, ter je odgovoren za naročila, ki so oddana pod njegovim uporabniškim imenom.

Uporabnik je dolžan posredovati točne in popolne podatke. Vse spremembe podatkov je dolžan registrirani uporabnik nemudoma posodobiti na uporabniškemu računu.

Uporabniški račun lahko uporabnik kadarkoli zapre skladno z navodili na spletni strani.

 

III.POGLAVJE: NAKUP IZDELKOV in/ali STORITRV

CENE IN ZALOGE

8. ČLEN

Cene so navedene v EUR in ne vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV). Cene ne vključujejo stroškov, povezanih z dostavo izdelkov. Cene veljajo za spletne nakupe preko STAK.

Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti ter se lahko kadarkoli spreminjajo brez posebnega predhodnega obvestila. Veljavne cene so tiste cene, kot so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika.

Akcijske cene so posebej označene in veljajo za čas objave v STAK.

Ponudba velja do razprodaje zalog izdelkov oziroma v primeru storitev, skladno z datumi opredeljenimi na posnetku. V primeru, da zahtevanega izdelka ali storitve ni na zalogi, si VIITalitas pridržuje pravico naročilo preklicati.

 

NAČINI PLAČILA

9. ČLEN

Načini plačila so:

 • s Paypal-om,

 • plačilo na TRR

Za plačilo na TRR vam zaračunamo stroške obdelave, administracije in aktivacije naročila v višini 5€. Ta strošek je dodan le za nakupu 30 dnevne naročnine VIIT. Ob nakupu 90 dnevne naročnine, 180 dnevne naročnine ali letne karte, tega stroška ni.

Do celotnega plačila kupnine so izbrani izdelki last VIITalitas.

 

NAČIN DOSTAVE

Načina dostave na območju Republike Slovenije je dostava na dom, ki jo izvaja ponudnik v lastni režiji ali preko pogodbenih partnerjev.  V primeru dostave na dom stroški prevoza, poštnine ali morebitni drugi stroški v zvezi s tem niso vključeni v ceno izdelka.

O višini stroškov je kupec seznanjen pred potrditvijo oddaje naročila z ločenim prikazom zneska teh stroškov. Dostava je lahko v času posebnih promocij brezplačna za vse nakupe. V takih primerih bo to tudi posebej navedeno.

Praviloma se dostava v Republiki Slovenji vrši v naslednjih treh delovnih dneh od dneva odpreme. Izdelki se dostavijo praviloma v dopoldanskem času, zato je priporočeno, da kupec za dostavo navede naslov, na katerem bo dosegljiv v dopoldanskem času.

Dostava izdelkov se izvede nemudoma oziroma najkasneje v roku 3-15  delovnih dni od datuma prejema »potrdila o naročilu«, razen v posebnih primerih, o čemer VIITalitas praviloma posebej obvesti kupca preko elektronske pošte (o predvidenem roku dostave). Za dan dostave se šteje prvi poskus izročitve izdelkov kupcu in sicer na naslovu, ki ga je le-ta navedel kot kraj dostave.

Za izdelke, ki jih ni na zalogi se rok dostave lahko ustrezno podaljša, o čemer bo kupec prav tako seznanjam po elektronski pošti. V kolikor pa se kupec z podaljšanim rokom dostave ne strinja, lahko od nakupa oziroma pogodbe nemudoma odstopi.

V primeri višje sile oziroma izjemnih okoliščin (kot je na primer epidemija, …itd) se rok dostave izjemoma lahko podaljša tudi dlje, v kolikor bi prišlo do izjemnega povečanja števila naročil.

VIITalitas ne prevzema odškodninske odgovornosti, ki bi nastala zaradi daljšega dobavnega roka.

 

NATANČNEJE O DOSTAVI

10. ČLEN

Izdelki se dostavijo na naslov, ki je v naročilu naveden kot »naslov za dostavo«. Za dostavo naročila na naslov mora biti zagotovljen dostop dostavnega vozila neposredno do lokacije, navedene na naročilu ter zagotovljena možnost parkiranja dostavnega vozila na tej lokaciji.

Naročene izdelke je kupec dolžan prevzeti ob določeni uri in dnevu na naslovu za dostavo. Kupec je o namenu dostave predhodno lahko obveščen s strani dostavljavca po SMS sporočilu ali mailu (v kolikor je pustil podatke te podatke).  V primeru, da kupec v času predvidene dostave pošiljke ne more prevzeti, o tem obvesti dostavljavca, te se dogovori za: (1) drug dan dostave ali (2) dostavo na poslovalnico Petrola, d.d. ali (3) dostavo na GLS paketomat. Več o dostavi GLS dostavne službe si lahko preberete tukaj .V primeru, da kupec ne prevzame blaga ob dogovorjenem času oziroma na noben način, ki je predhodno opisan, se naročeni izdelki vrnejo VIITalitas in je potrebno izdelke kupcu na novo dostaviti. Ponudnik oziroma njegov pogodbeni partner dostave si pridržuje pravico, da na primeren način preverijo istovetnost prejemnika izdelka (kupca) – npr. z vpogledom v javne dokumente. Ob prevzemu z dostavo kupec s podpisom potrdi količino in kakovost naročenega izdelka.

Če se ob prevzemu pošiljke ugotovi, da je pošiljka (paket) ali izdelek poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, je dolžan kupec nemudoma, najkasneje pa v roku 5 dni od prevzema sprožiti postopek reklamacije pri ponudniku – preko elektronske pošte trgovina@vformizalenko.com.

 

ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJ PRED SKLENITVIJO POGODBE

11. ČLEN

Ponudnik se zavezuje, da bo pred sklenitvijo prodajne pogodbe uporabniku vselej zagotovil naslednje informacije:

 • podatke o ponudniku (firma, sedež, poslovni naslov, matično in davčno številko) ter kontaktne podatke za hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti izdelkov,
 • cene izdelkov oz. storitev, ki vsebujejo davke oz. morebitne druge dajatve,
 • pogoje in načine plačila,
 • pogoje, način, kraj in rok dostave ter morebitne stroške dostave izdelkov oz. rok izpolnitve storitev,
 • roku in pogojih za uresničitev pravice do odstopa od pogodbe; vključno s stroški, ki bremenijo kupca v zvezi z vračilom izdelka (43.č člena ZVPot).

 

ODSTOP OD POGODBE

12. ČLEN

Kupec, ki je potrošnik, ima možnost, da v roku 7 dni od prejema izdelka oziroma nakupa storitve odstopi od pogodbe brez navedbe razloga in vrne izdelek oziroma odstopi od storitev. Kupec odstopi od pogodbe tako, da poda lastno, nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe (navede številko naročila oziroma nakupa izdelkov ali storitev). Odstopna izjava se šteje za pravočasno, če je poslana v roku, določenem za odstop od pogodbe (v primeru pošiljanja po pošti velja datum, ko je pismo datirano s strani ponudnika poštnih storitev).

 

Odstop izjava se posreduje:

Za VIIT treninge preko elektronskega naslova viit@vformizalenko.com.

Za fizične izdelke kupljene v trgovini preko elektronskega naslova trgovina@vformizalenko.com.

po pošti na naslov VIITalitas d.o.o., Mesarska cesta 32, 1000 Ljubljana, Slovenija.

 

VRAČILO IZDELKA

13. ČLEN

Kupca bremeni strošek vračila blaga v primeru odstopa od pogodbe.

Kupec je dolžan vrniti izdelek v roku 14 dni od oddaje odstopa od pogodbe z dostavo na naslov VIITalitas d.o.o., Mesarska cesta 32, 1000 Ljubljana, Slovenija. Naslov je naveden na računu. Šteje se, da je kupec pravočasno vrnil blago, če je odposlano pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Kot datum odpošiljanja velja datum, ko je pošta datirana s strani ponudnika poštnih storitev.

Kupec je dolžan vrniti izdelek nerabljen, nepoškodovan in v nespremenjeni količini. Če je predmet vračila izdelek, kupljen kot komplet, je potrebno vrniti vse kose kompleta.

Prejetega izdelka kupec ne more in ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe, temveč sme opraviti ogled in preizkus prejetega izdelka zgolj v obsegu, ki je nujno potreben za ugotovitev dejanskega stanja.

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga oziroma izdelka, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

 

VRAČILO KUPNINE

14. ČLEN

Ponudnik vrne kupnino v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe, pri čemer si pridržuje pravico, da zadrži vračilo do prevzema vrnjenega izdelka oz. dokler kupec ne predloži dokazila, da je izdelek poslal nazaj ponudniku. V primeru odstopa od pogodbe v primeru nakupa storitev, ponudnik uporabniku po prejemu pravilno podane odstopne izjave zablokira dostop do storitev ter nato kupcu vrne denar.

Ponudnik prejeta plačilo kupcu praviloma vrne z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Gotovine v primeru odstopa od pogodbe VIITalitas ne izplačuje.

ODGOVORNOST ZA IZDELEK

15. ČLEN

Kupec lahko neposredno ob odstavi (vozniku dostavljavca) izdelek reklamira, če je paket uničen, če je poslan napačen izdelki ali pa je napačna količina, ali na kak drug način odstopajo od kupčevega naročila.

Ob reklamacije se napiše reklamacijski zapisnik . Na reklamacijskem zapisniku se zapišejo kupčeve ugotovitve in zahtevano izbirno pravico glede rešitve reklamacije. Kupec ima pravico do zamenjave blaga.

Kasnejše reklamacije glede izdelka se obravnavajo kot uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov iz naslova stvarnih napak in jih kupec naslovi ponudniku preko:

elektronske pošte na naslov info@vformizalenko.com,

s pisno izjavo, poslano po pošti, na naslov ponudnika VIITalitas d.o.o., Mesarska cesta 32, 1000 Ljubljana, Slovenija.

V primeru opravičenih zahtevkov je kupec upravičen do povračila razumnih stroškov pošiljanja po javno objavljenih tarifah prevoznikov, ki ponujajo javne storitve.

 

STVARNE NAPAKE

16. ČLEN

Ponudnik je odgovoren za stvarne napake izdelka. Napaka je stvarna: 1. če izdelek ob nakupu nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo; 2. če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana; 3. če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane.

Primernost izdelka za normalno rabo se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju ponudnikovih izjav o značilnostih izdelka, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali z navedbami na izdelku.

V kolikor ima izdelek stvarno napako je dolžan kupec pisno obvestiti ponudnika o napaki, natančno opisati napako in ponudniku omogočiti pregled izdelka.

 

Stvarno napako lahko kupec prijavi tako, da pošlje elektronsko sporočilo, v katerem natančno opredeli in opiše eventualne stvarne napake, na info@vformizalenko.com in  omogoči pregled izdelka. V primeru pošiljanja izdelka po pošti, so stroški pošiljanja na strani kupca. Če je stvarna napaka utemeljena, se kupcu zraven kupnine, povrne tudi stroške pošiljanja. Ponudnik pisno odgovori potrošniku o reševanju zahteve  v roku 20 dni od prejema izdelka na sedež družbe.

Odgovornost za stvarne napake ponudnika ni podana v primerih, ki izhajajo iz sfere kupca (oz. tretje osebe), zlasti pa nastanejo zaradi nepravilne uporabe, mehanske poškodbe ali nedovoljenih posegov (npr. popravil).

Za pravna razmerje strank v zvezi stvarnimi napakami se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika.

 

NAKUP ZA PRAVNE OSEBE OZ. PODJETJA

17. ČLEN

Predmetni SPP veljajo v tudi v primeru nakupa za podjetja in druge pravne osebe (v nadaljevanju enotno: »podjetje«), razen v kolikor je v tem členu določeno drugače.

V tem primeru postopek nakupa poteka povsem enako kot za fizične osebe s to razliko, da uporabnik v postopku kreiranja uporabniškega računa v STAK v polje “Podjetje” vnese naziv firme, poslovni naslov, sedež podjetja, matično številko ter ID številko za DDV oz. davčno številko, če podjetje ni zavezanec za DDV. Uporabnik je dolžan posredovati točne in popolne podatke podjetja.

Če uporabnik zahteva izdajo računa na podjetje, se šteje, da je stranka pogodbe podjetje, ki je navedeno kot prejemnik računa, oz. da je kupoprodajna pogodba sklenjena med ponudnikom in podjetjem.

Uporabnik s klikom na ikono »kupite sedaj« (naročilo z obveznostjo plačila) izjavlja obenem, da je zakoniti zastopnik oz. da je pooblaščen v imenu podjetja in za račun podjetja skleniti  predmetno kupoprodajno pogodbo; da jamči ponudniku, da bo podjetje pravilno, pravočasno in v celoti izpolnilo vse svoje obveznosti iz sklenjene kupoprodajne pogodbe ter se sam nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo kot solidarni porok in plačnik na prvi poziv ponudnika izpolnil vsako obveznost oz. plačal vsak znesek, ki ga podjetje kot kupec ne bo poravnalo iz naslova obveznosti iz sklenjene kupoprodajne pogodbe, ki jo je sklenil v imenu in za račun podjetja.

Če ob prejemu naročila ponudnika ne more na podlagi javno dostopnih evidenc oz. registrov ugotoviti obstoja podjetja, je ponudnik upravičen kontaktirati uporabnika z zaprosilom, da mu v razumnem roku posreduje ustrezna dokazila o obstoju le-tega oz. lahko po lastni presoji zavrne prejeto naročilo. V tem primeru uporabnik (kupec) prejem obvestilo »naročilo zavrnjeno«.

V primeru, da podjetje, ki je navedeno kot prejemnik računa, ob prejemu potrdila (»Vaše naročilo VIITalitas je bilo sprejeto«) ali kasneje ne obstoji več (iz kateregakoli razloga), ali je zoper podjetje predlagan ali uveden postopek zaradi insolventnosti, ali je zoper podjetje pričet postopek redne ali sodne likvidacije, je dolžan uporabnik o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Neglede na obvestilo, lahko ponudnik pisno odstopi od pogodbe.

Kupec, ki je podjetnik, podjetje oz. druga pravna oseba (ni potrošnik), nima pravice do odstopa od pogodbe brez razloga (14. člen SPP), razen če je to izrecno določeno s SPP.

Podjetje je upravičeno uveljavljati jamčevalne zahtevke iz naslova stvarnih napak izdelka skladno z Obligacijskim zakonikom.

V primeru, ko je po teh SPP ali po zakonu podjetje upravičeno do odstopa od pogodbe in vračila kupnine, se kupnina vrne z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno v primeru nakupa. Ponudnik pa si pridržuje pravico, da zadrži vračilo prejetega plačila dokler ne prejme dobropisa, podpisanega s strani pooblaščene osebe podjetja.

Gotovine v primeru odstopa od pogodbe VIITalitas ne izplačuje.

ODVEZA ODGOVORNOSTI

18. ČLEN

Zaradi narave poslovanja na svetovnem spletu se ponudba izdelkov in storitev preko STAK ažurira in spreminja pogosto in hitro. Ponudnik si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti (lastnosti) prodajnih izdelkov in storitev.

Prav tako si pridružuje pravico do spremembe informacij brez posebnega predhodnega opozorila.

Ponudnik se zavezuje zagotavljat točne podatke o ceni izdelkov in storitev.

V primeru, da bi se cena izdelka oz storitve spremenila v času od oddaje do sprejema naročila  oz. do potrditve naročila v informacijskem sistemu ponudnika, je kupcu (ne glede na to, ali je potrošnik) omogočen odstop od pogodbe (nakupa) pod pogoji, ki jih določa 14. člen SPP.

V primeru dostave izven Republike Slovenije, ponudnik prav tako ne prevzema nobene odgovornosti, da je izdelek skladen s tehničnimi in/ali varnostnimi zahtevami oz. da je označen skladno z zahtevami oz. predpisi države, v kateri je naveden naslov za dostavo. V takem primeru ponudnik tudi ne zagotavlja, da je dokumentacija, povezan s kupljenim izdelkom, v jeziku kupca.

 

ZAŠČITA ZASEBNOSTI

19. ČLEN

VIITalitas ravna z osebnimi podatki uporabnikov varno, ter ravna v skladu s veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki, posredovani  VIITalitas ob naročilu, bodo služili zgolj za potrebe izpolnitve naročil ter ostale potrebne izvedbe komunikacije za uspešno poslovanje, razen če uporabnik ni posebej privolil v kakršnokoli drugačno obliko obdelave osebnih podatkov.

VIITalitas osebne podatke uporabnikov uporablja tudi za obveščanje o uvedbi novih ali spremembi obstoječih produktov, posebnih ponudbah, nagradnih igrah in koristnih informacijah ali produktih, oziroma drugih marketinških aktivnostih zgolj v primeru izrecne privolitve uporabnika.

Predmetno soglasje ni pogoj za izvedbo nakupa na STAK.

Pravilnik o varstvu zasebnosti  je pravilnik, ki podrobneje ureja varstvo osebnih podatkov.

 

IV. POGLAVJE: KONČNE DOLOČBE

 

 

POMOČ UPORABNIKOM IN PRITOŽBENI POSTOPEK

20. ČLEN

Za tehnično podporo, morebitna vprašanja, pritožbe ali podajo drugih zahtev nas kontaktirajte preko:

elektronskega naslova: info@vformizalenko.com (24 ur/7 dni).

REŠEVANJE SPOROV IN VELJAVNO PRAVO

21. ČLEN

Za spore v zvezi z uporabo spletne strani oz. nakupom izdelkom ali storitev preko STAK se ponudnik in kupec zavezujeta reševati sporazumno. V kolikor ne bi bilo možno, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

SPP so urejeni in se razlagajo skladno o zakoni Republike Slovenije ne glede na določbe o koliziji zakonov.

 

OSTALE DOLOČBE

22. ČLEN

Predmetni SPP predstavljajo celoten sporazum medVIITalitas in uporabnikom v zvezi z uporabo spletne strani oz. nakupom izdelkov preko STAK ter jih ni mogoče spreminjati, razen v pisni obliki.

V primeru, da bi bila katera koli določba SPP celoti ali delno neizvršljiva ali neveljavna (nična, nezakonita), se šteje, da to določilo ni sestavni del SPP in ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost ostalega dela SPP. Neveljavno oz. neizvršljivo določilo se nadomesti z določilom, ki se najbližje ujema z namenom neveljavnega (neizvršljivega) določila.

Uporabnik ne sme pravic in obveznosti iz teh SPP prenesti na tretjo osebo (vključno s prenosom uporabniškega računa) brez predhodnega pisnega dovoljenja VIITalitas.

SPP so objavljeni na vformizalenko.com splošni pogoji poslovanja in veljajo od 12.5.2021 dalje.

 

 Št. prilog: 1

 

1. Priloga št. 1: PODROBNEJŠI OPIS PONUDE STORITEV

 

VRSTA NAROČNINE

REDNA CENA*

Minimalno število treningov

POPUST

CENA* s POPUSTOM

CENA*/trening

VIIT 30 dni

32 €

12 treningov v živo in/ali po posnetku

/

/

2,66 €

VIIT 90 dni

96 €

36 treningov v živo in/ali po posnetku

10%

86 €

2,39 €

VIIT 180 dni

192 €

73 treningov v živo in/ali po posnetku

15%

163 €

2,23 €

Letna karta VIIT

384 €

146 treningov v živo in/ali po posnetku

20%

307 €

2,10 €